Tỉnh thành bạn đang sinh sống?
City/Province of residence?