Ivy Global School - The American Virtual School

Welcome to Ivy Global School! / Chào mừng bạn đến với trường Ivy Global!

IvyPrep Education is proud to bring an American virtual school to Vietnam: Ivy Global School. Here you will find U.S. accredited programs aligned with State and National Standards. Program in Ivy Global School are supervised and taught by dedicated, experienced, excellent Vietnamese and American teachers. We, IvyPrep and Ivy Global School, will always be with you on your journey of being a life-time learners!

IvyPrep tự hào là đơn vị được ủy quyền cung cấp chương trình Phổ thông trực tuyến, hợp tác với trường Ivy Global School ở Mỹ. Các chương trình của Ivy Global School được giảng dạy bởi giáo viên tận tâm, đầy kinh nghiệm đến từ Việt Nam và Mỹ. Chúng tôi cam kết luôn bên bạn trong quá trình trở thành con người tự học.

Please complete all sections of this form. / Vui lòng điền tất cả những thông tin trong đơn này.Một mã kiểm tra sẽ được gửi đến email bạn đăng ký. Vui lòng nhập mã kiểm tra này ở bước tiếp theo để bắt đầu làm bài. / A verification code will be sent to your registered email. Please copy that code in the next step to start taking the test.